Siasa

Siasa (26)

Friday, 14 April 2017 00:00

Bila ya Khilafah ni Utumwa na Dhulma-3

Khutba ya Ijumaa 17 Rajab 1438 Hijri / 14 Machi 2017 Miladi

Wakati tukiendelea kuikumbuka dola ya Kiislamu ya Khilafah iliyoangushwa ndani ya mwezi huu wa Rajab, lazima tukiri kuwa kuangushwa kwake kumesababisha kukosekana amani, usalama na utulivu kwa makundi mbalimbali ndani ya jamii na wanadamu kwa jumla.  Wawe watu wa dini nyengine, wanawake, wafungwa, wakimbizi nk. Khilafah ilisimamia haki za makundi yote kwa uadilifu, insafu na kwa mafanikio ya hali ya juu.

Leo tunashuhudia Waislamu kuteswa na kuuliwa kwa ukatili usioelezeka ndani ya Afrika ya Kati, Burma, India nk. Pia tunaona namna dola ya Misri inavyoshindwa kusimamia usalama wa wakiristo wa madhehebu ya kibti (coptic) kiasi cha karibuni kuripuliwa kwa mabomu na kuuliwa wafuasi wa kanisa hilo karibu 50. Wakati hayo yakijiri ilikuwa ndani ya Rajab (28 Hijria/ 638 miladi) baada ya dola ya Khilafah kuukomboa mji wa Aelia na wakaazi wake kwa ridhaa ya nafsi zao chini ya Askofu wao Mkuu Bwana Sophronius  kuridhia bila ya mapigano, Khalifa Umar ra. binafsi alifunga safari ndefu kuja kushuhudia qadhia ya watu hao, na akaandika waraka mtukufu wa kihistoria unaosomeka:“Kwa jina la Allah, Arrahman, Arrahiym : Huu ni waraka wa mkataba kutoka kwa Umar, mtumwa wa Allah, kiongozi wa Waislamu, kwa watu wa Aelia. Anadhamini usalama wa maisha yao, mali zao, makanisa yao na misalaba yao…Makanisa yao yasivunjwe wala yasiondoshwe, na kisiondoshwe chochote katika vitu vyao. Wasilazimishwe katika mambo ya dini, na asidhuriwe yoyote……”

Pia itakumbukwa katika zama za Khalifa Mu’utasimu bil-llah (750-754 miladia) askari wa kiroma alipomdhalilisha mwanamke wa Kiislamu kwa kumvua hifadhi yake(hijabu), na mama huyu kupiga mayowe kwa kunadi  yaa Mu’utasimu (ewe Mu’utasimu) upo wapi mimi nadhalilishwa ! Kwa haraka Khalifa bila ya ajizi akaandaa jeshi la Waislamu kuwatia adabu waroma na kumkomboa mwanamke huyo.  Khalifah huyu alifariki akiwa mdogo wa umri wa miaka 45 tu, bali tukio hili limekuwa ni kito cha thamani katika tareekh.

Wakati leo wakimbizi wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu wakipewa daraja ya kuliko wanyama katika nchi mbalimbali duniani, ilikuwa ndani ya mwezi Julai 1492, wakati Waislamu na mayahudi walipokuwa wakifukuzwa kwa agizo maalumu la serikali ya Spain (Spanish Inquisition) Khalifah Bayezid II alituma manuari maalumu chini ya Kamanda Kemal Reis kuwaokoa Waislamu na mayahudi, na akawapa hifadhi ya ukimbizi mayahudi zaidi ya 150,000    http://ilmfeed.com/when-the-islamic-state-saved-150000-jews/

Enyi Waislamu na Wanadamu kwa jumla : Sote ni mashahidi kwa matukio ya uovu wa magereza ya kimataifa kama Guntanamo, Abu Ghuraib, Bagram nk. namna wanavyodhalilishwa Waislamu kwa kufanyiwa vitendo viovu visivyoelezeka. Na kwa upande wa kitaifa hali ni hiyo hiyo. Ni Waislamu wangapi hapa Tanzania wamenyakuliwa na hakuna taarifa zao. Kiasi cha hata maiti zilizokutwa zikielea mto Ruvu pia ni za Waislamu. Hali hiyo imekithiri kiasi cha pia kuwahusisha hata wasiokuwa Waislamu akina Ben Sanane na wenzake, hadi uovu wa utekaji kuibuliwa kuwa ni ajenda ndani ya Bunge! Hali ambayo kwa muda mrefu imekuwa ni ya kawaida kwa Waislamu. Ni wangapi wanaouchukuliwa hadharani au kwa kificho, kuteswa, kudhulumiwa, kunyanyaswa bila ya maelezo wala sababu, huku wengine hawarudi tena, na wanaorudi wakiwa hawajiwezi kwa mateso na dhulma

Enyi Waislamu na wanadamu kwa jumla:

Chini ya mfumo batil wa kidemokrasia hakuna atakaesalimika awe Muislamu au mwengineo kwa kuwa ni mfumo uliojengwa juu ya kipimo cha maslahi, kupupia madaraka na kushikilia fikra za Machievelli za “fanya lolote kufikia lengo lako”. Basi ni wajibu kwa Waislamu kushiriki katika mchakato wa kuirejesha Khilafah itakayoanzia katika nchi kubwa ya Waislamu ili kuwakomboa Waislamu na wanadamu kwa jumla. Na kwa wasiokuwa Waislamu waanze kutafiti mfumo mbadala kando na demokrasia.

Tunamalizia kwa kusema ‘Bila ya Khilafah wanadamu watazongwa na Utumwa na Dhulma zisizokwisha.

http://hizb.or.tz/

https://www.facebook.com/Hizb-ut-Tahrir-Tanzania

Tuesday, 11 April 2017 00:00

Uharamu wa Kusheherekea 'PASAKA'

Baadhi ya aya za kutumia 4:156-158   4: 171-172   na aya nyengine zozote utakazoona zinafaa kwa munasaba wa qadhia hii.

Nini Ijumaa Kuu,

Siku hii pia huitwa Ijumaa takatifu ni siku ambayo wakristo wanaitakidi kwamba ndio siku aliyosulubiwa Isa As, baadae akazikwa, na siku ya Jumapili akafufuliwa (Jumapili hiyo ndio huitwa Jumapili ya Pasaka) (Weka neno ‘Good Friday’ katika Goggle utapata ufafanuzi zaidi kuhusu hili)

Matukio haya ya Easter japo kwamba  ni yenye kukubalika katika dini ya kikiristo, katika Uislamu hatuyakubali kwa sababu:

1.Ukiristo si dini ya haki

2.Mtukio haya  yamekanushwa na Quran.

Nini hukmu ya kisheria juu ya kusherehekea, kuadhimisha au kuhuzunika na tukio hili ?

Ni Haramu, kwa sababu:

      1.Aqeeda ya Kiislamu imeweka  wazi zipi sherehe zetu. (Rejea hadithi  juu ya sikukuu zetu)

      2.Kama matukio haya yangetokea tungeelezwa, kwa kuwa tumeambiwa tufunge siku ya Muharram kwa munasaba wa kuangamizwa Firaun na kuokolewa          Mussa As.

Jee inajuzu kujumuika katika sherehe za michezo mbalimbali katika mchakato wa sherehe hii ya Pasaka hata kama huitakidi chochote katika dini ya Ukiristo?

Jambo hili pia ni Haramu. Pamoja na kwamba michezo kwa asili yake ni  ‘mubaha’ lakini kwa vile  hapa linaingiliana na hadhara ya kikiristo, kama vile ilivyo tiba ya Babu wa Loliondo ilivyonasibishwa na hadhara ya kikiristo. Kwa hivyo, ni Haramu isiyo na shaka. (Rejea mada ya Madania na hadhara katika kitabu chetu cha Nidhamu-ul-Islam)

Nini hatari ya Waislamu kujumuika katika wimbi la kusherehekea Pasaka au sherehe nyengine zote za kikafiri kama X-mass na nyenginezo?

1.Kunaimarisha fikra hatari ya dini mseto (Rejea kitabu chetu cha ‘Fikra hatari za kushambulia Uislamu’)

2.Kuwazoesha (normalize) Waislamu na thaqafa ya kikafiri.

3.Kuondosha msukumo wa Waislamu kuwaona makafiri maadu

4.Kupelekea kuzorota au kuacha kabisa jukumu la kuwalingania makafiri. Kwa kuwa watawachukulia kama wenzao wasio na tishio lolote.

Katika hali kama hii nini wajibu wa Umma wa Kiislamu?

 1. Kuweka wazi na kufedhehi uwongo huu. Kwa kuwa Allah Ta’ala katuonesha mfano wa jambo hilo, na kuigonga itikadi ya kikiristo juu ya uovu wao.
 2. Kuwalingania Wakiristo waje katika haki. Lazima tufanye mgongano wa hadhara baina ya Uislamu wetu na kila aina ya ukafiri.  Kwa kuigonga kila dini batil kama hii ya Ukiristo na fikra zake kama hii ya Easter na nyenginezo. Pia kuugonga mfumo wowote na  fikra zozote batil.  Kama ubatil wa  wa mfumo wa Ubepari fikra zake za  uhuru, haki za binaadamu, usawa wa kijinsia nk (Rejea kitabu chetu ‘Kutokuepukika migongano baina ya hadhara’)
 1. Aidha, kufedhehi fikra ya dini mseto na wale wanaoipigia debe ambao hudai  kwamba dini hizi zinatokana na chimbuko moja na msingi mmoja. Katika hilo  lazima tuoneshe  wazi wazi uovu wa fikra hiyo. Pia  tuwakumbushe Waislamu wanaohubiri dini mseto na ukuruba baina ya dini kwa mfano hai wa hali tuliyonayo  namna  wakiristo walivyokuwa hawajali wala hawatambui  fikra hiyo. Hilo linadhihirika wazi wazi katika msimamo wao wa kupinga na kuzuwa uongo mkubwa juu  ya  suala la mahkama ya qadhi. Licha ya kutambua viongozi hao wa makanisa kwamba mahkama hiyo haina athari ya udhati. Lakini kutokana na uadui wao wanaipinga na kueneza propaganda chafu makanisani. Ni kutokana na hilo ndio pia Makanisa  yametoa waraka maalumu kupinga  bila ya kujali  kile kinachoitwa umoja na ukuruba baina ya dini hizi. Kama wanavyolipigia kifua suala hili baadhi ya masheikh maslahi.
 2. Pia lazima tuoneshe namna makanisa yanavyokuwa mstari wa mbele kutetea nidhamu ya  kidemokrasia na katiba zake. Kwa kuwa mambo hayo  yanatokana na ukafiri kama wao. Na kwa kuwa ukafiri ni mila moja.  Wakiristo wanashika misimamo hiyo na kuipigia debe  ilhali wakijuwa wazi kwamba siasa za kidemokrasia, chaguzi zake  na katiba zake  zipo kinyume na Uislamu. Lakini katika hilo kamwe Wakiristo  hawaungani na mtazamo wa Uislamu. Bali kinachotokezea ni  baadhi ya Waislamu  amma kwa  kuanguka kwao kifikra au kwa maslahi ndio huungana na Wakiristo katika kuunga mkono vyama vya kidemokrasia, siasa  zake na katiba zake. Na kamwe wakiristo hawafuati msimamo wa Uislamu ambao ni kupinga  mambo hayo.
 1. Pia tuwakumbushe Waislamu kuwa hata kama baadhi ya Viongozi wa makanisa wakionekana kutofautiana katika  suala la katiba pendekezwa kama inavyoonekana sasa  mvutano uliopo  baina ya Askofu Pengo na  Mchungaji Gwajima. Kimsingi kinachodhihirika hapa ni uadui wa kimaslahi tu baina yao.  Lakini  kimsingi hawapingi katiba kwa udhati wake.  Bali wanachotofautiana ni  mbinu bora zaidi na  uboreshwaji katika  mchakato wa upatikanaji wa katiba hiyo. Kwa hivyo kimsingi viongozi wa makanisa  kamwe huwa hawapingi nidhamu ya kidemokrasia katika msingi wake. Bali daima husimama nayo bega kwa bega. Kwa kuwa ni ukafiri kama wa dini yao, na ambao uko kinyume na Uislamu.

Katika muongozo huu ni muhimu kwa mzungumzaji kuongeza katika ufafanuzi wa aya zaidi, hadithi zaidi za Mtume saaw, matukio katika sira na  mifano hai ya waqia ili kuifanya mada kuwa na mvuto zaidi. Pia mada zifuatazo zitasaidia zaidi:

Tuesday, 11 April 2017 00:00

Ukafiri wa Pasaka

HAWAKUMUUWA WALA HAWAKUMSULUBU 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

“Na kauli yao ya kusema kwao: Sisi tumemuuwa Masihi  Issa , mwana wa Maryam, Mtume wa Mungu” hawakumuuwa wala hawakumsulubu bali walibabaishiwa mtu mwengine….”

(TMQ 4: 157)

Suala la kuanguka kifikra, kuchanganyikiwa na kutekwa na fikra za kikafiri miongoni mwa Waislamu limepelekea baadhi ya Waislamu kushindwa kutofautisha baina ya fikra ya ‘Madania na Hadhara’ ambayo hufafanua wazi ni mambo gani Waislamu huruhusiwa kuchukuwa kutoka kwa makafiri na mambo gani haturuhusiwi kuchukuwa. (Rejea makala yetu ya hadhara-na-madaniya )

Hali hiyo imewafanya baadhi  ya Waislamu kujitumbukiza katika maadhimisho ya siku kuu za kinaswara na nyenginezo kama hii inayotukabili ya Pasaka. Kwa mfano, Tanzania Bara na Visiwani kwa miaka mingi kumekuwa na ziara za kimichezo kwa munasaba wa Pasaka. Ziara  ambazo kihukmu kwa Muislamu ni haramu kushiriki au kuchangia. Kwa kuwa ni maadhimisho ya kumbukumbu ya kinaswara inayonasibishwa na kusulubiwa kwa Issa As. kufa  na kufufuka.

Ajabu inayodhihirika hapa ni badala ya Waislamu kuitumia fursa ya Pasaka kufedhehi waziwazi  na kuugonga udhaifu wa dini ya kikiristo katika misingi yake na kuwalingania wakiristo kuja ndani ya Uislamu kwa hoja za quran na dalili za kiakili, baadhi ya Waislamu kimakosa au makusudi  hujumuika na manasara katika maadhimisho hayo haramu.

Uislamu kwa kuwa ni dini ya haki mapema sana ilianzisha mapambano makali ya kifikra baina ya haki na batil. Na kwa upande wa dhidi ya unaswara unagonga kwa nguvu na makemeo makali misingi yote inayosimamia dini hiyo. Kwa kuonesha waziwazi kwamba ni misingi dhaifu, uwongo na batil. Kamwe Uislamu haukupaka mafuta  katika suala hilo, ili manasara wauone waziwazi udhaifu huo waache dini hiyo batil  na waingie katika dini ya haki ya Kiislamu. Wajibu huu wa kuigonga haki juu ya batil ndio msimamo ambao  Waislamu  daima tuna wajibu kushikamana nao. Amma ikiwa dhidi ya vidini vya kiroho kama ukiristo, uyahudi, uhindu ubudha nk. Au dhidi ya mifumo batil isiyo na haja ya dini kama ukomunisti ulioanguka kimataifa au udemokrasia/ubepari unaoendelea kumtia mashaka mwanaadamu kila uchao.

Quran inatamka wazi kwa kinywa kipana na bila ya lugha ya mzunguuko wala kupaka mafuta juu ya uwongo na upotofu wa fikra zote msingi zilizojengewa dini ya kikiristo. Kuanzia fikra tata  ya utatu, uwongo wao kuhusu uzawa wa Issa As, fikra zao potofu juu  ya  mwanamke mwema bi Maryam As. pia ikagonga kwa ukali upotofu wa madai yao ya kusulubiwa kwa Issa As. ati  kasulubiwa kufidia dhambi zao. Aidha, Quran ikatangaza bayana kwamba  msimamo wao huo wa kusulubiwa Issa As.ni uwongo shahir dhahir.

Uislamu unayafanya mapambano yote haya ya kifikra kwa kujitosheleza kwa hoja waziwazi na kunadi hadharani kwamba  manasara wamekwenda kombo na dini yao ni ukafiri usio na shaka.

Kwa hivyo, ikiwa misingi ya dini na imani ya kikiristo yote imejengwa juu ya msingi mbovu wa  uwongo na batil ina maana pia kwamba  vyanzo inavyovitegemea dini hiyo kuvua na kupata mafunzo yake pia ni batil na si vya kutegemea. Katika hali kama hiyo wakiristo watakuwa na chaguo moja katika mawili. Amma waache dini hiyo mara moja waingie dini nyengine ya haki. Au watafute vyanzo vya kuaminika kuhusiana na imani waliyonayo. Lolote watakaloshika katika mawili hayo watalazimika waingie katika Uislamu.

Tunapoangalia tareekh ya Kiislamu kwa makini  tutaona ndani mwaka wa nne wa Utume  viongozi wa kiutawala na wakinaswara ndani ya Ethiopia/Uhabeshi walikinai kwamba Quran ni chanzo cha kutegemea, wakati  iliposomwa mbele yao na sahaba Jaafar bin Abu Talib Ra. Ndani ya kasri yao kufafanua baadhi ya fikra ambazo manaswara wamezipotosha. Watawala hao na viongozi wa kinaswara walifanya unyenyekevu mkubwa kiasi cha kutiririkwa na machozi na baadhi yao kusilimu. Pia msafara wa wakiristo wa Najran uliokuja kwa Mtume SAAW ndani ya mwaka wa tisa ulikataa kusimama kufanya kiapo cha laana na maapizano (mubahala) baina yao  na Mtume SAAW. Hizi zote ni dalili za manaswara kukinai vyanzo vya kweli vya Uislamu.

Changamoto ya Waislamu leo hususan kwa minasaba ya siku kama hizi za maadhimisho ya kinaswara ni kuwakabili wakiristo hususan ‘wakiristo makini’ kuwaonesha udhaifu katika misingi ya imani yao na udhaifu wa vyanzo vya mafunzo ya imani hiyo ambavyo kamwe haviwezi  kuinusuru imani hiyo. Kwa kuwa kitabu chao hakitokani na Muumba. Na ukweli kuwa kitabu chao si cha Mungu hata wao wanaukiri. Kwa kuwa kitabu cha mungu, lazima kibakie katika lugha yake ya asili kilivyoteremshwa, kisiwe na mabadiliko kwa kuingizwa mikono ya binaadamu na asiweze mwanaadamu kutoa mithili yake kwa lugha na maudhui. Sifa hizo kamwe haziwezi kupatikana katika kitabu chochote duniani isipokuwa Quran. Katika hali hiyo wakiristo wangepaswa kutegemea kupata taarifa sahihi za kidini na mengineyo kwa ukweli, uaminifu na  ukamilifu kutoka ndani ya Quran. Wakiristo wakilikubali hilo ambalo hana budi kila mkiristo makini kulikubali, maana yake pia hawatokuwa na sababu ya kukikataaa kila kilichomo ndani ya kitabu hicho. Kwa kuwa wameshakinai kwamba ni kitabu cha haki. Basi wakati huo hawatokuwa wakiristo tena, bali watakuwa Waislamu. Kwa kuwa wamekinai  ukweli wa kitabu cha Quran.

 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران: 64).

“Sema: Enyi watu mliopewa  kitabu (mayahudi na maswara)! Njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu: ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Wakikengeuka , semeni shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu”

(TMQ 3:64)

 

Friday, 07 April 2017 00:00

Bila ya Khilafah ni Utumwa na Dhulma-2

Written by

 

 Khutba ya Ijumaa 10 Rajab 1438 Hijri / 07 Machi 2017 Miladi

 BILA YA KHILAFAH NI UTUMWA NA DHULMA -2

Alhamdullilah !  tumeingia Ijumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Rajab 1438.  Mwezi ilipoangamizwa kwa uadui dola ya Kiislamu ya Khilafah na kuuwacha Umma wa Kiislamu na wanadamu kwa jumla katika kiza totoro cha utumwa na dhulma.

Miongoni mwa msiba, utumwa na dhulma baada ya kuangushwa Khilafah ni katika upande wa kielimu. Vibaraka waliokabidhiwa kusimamia Waislamu baada ya ardhi za Waislamu kumegwa vipande vipande  walipatiwa sera ya kikoloni ya kielimu isiyomuandaa mwanafunzi kuwa huru kifikra wala kumjengea ubunifu. Sera hiyo inawafanya Muislamu na wanadamu kwa jumla kubakia kuwa watumwa, kuipupia dunia na kuitupa akhera na wasomi kujiona ni watu wa tabaka maalumu.  Ni elimu ya kuwaandaa Waislamu na wanadamu kuwa watumishi na watetezi bila ya hoja mfumo wa kibepari. Ni elimu isiyokuwa na meno ya kuwafanya wanafunzi kuwa  wavumbuzi, kwa kuwa kiasili nchi zao haziko huru, ambayo ndio nyenzo ya kimsingi katika hilo.  Matokeo yake wanafunzi hukaririshwa namna wengine walivyofikiri na sio kufanywa wao wafikiri. Wakoloni katika masomo ya kithaqafa (arts) wanawahifadhisha wanafunzi shehena ya nadharia za wanafikra wao. Matokeo yake wanaoitwa wasomi wa masomo ya kithaqafa (arts) hawana zaidi ya kukariri kama kasuku nadharia za kimagharibi. Na wanaosoma sayansi hubakia kusoma historia ya wavumbuzi badala ya wao kuvumbua. Pamoja na ubovu wa elimu hiyo pia ikageuzwa kuwa biashara ya gharama kubwa. Ripoti ya 2014 ya Shirika la UNESCO imebainisha kuwa zaidi ya watu milioni khamsini katika ulimwengu wa Kiislamu hawajui kusoma na kuandika. Aidha, robo ya watu wote katika nchi zinzazoendelea hawajui kusoma na kundika! Licha ya utajiri na rasilmali zilizomo ndani ya nchi za Kiislamu raia wametumbukizwa utumwani na kudhulumiwa waziwazi kwa kukosa elimu. Hiyo ni hasara kwa Waislamu na wanadamu kwa kuwa elimu leo ni biashara asiyoweza kumudu kamwe mtu mnyonge.

Dola ya Kiislamu ya Khilafah zama zote ilijifunga na mwenendo wa Mtume SAAW kwa kuipa elimu kipaumbele kwa kuwa ni uti wa mgongo, uhai na nyenzo muhimu kuilinda aqeedah ya Uislamu. Kama Mtume SAAW alivyowatuma maswahaba wawili kwenda kuchukua teknologia ya utengezaji wa silaha kwa bingwa  Jurash wa Yemen, Pia ni Khalifah Umar ibn khatwab ndiye aliyeanzisha teknolojia ya kutengeneza manowari. Aidha, makhalifa waliokuja waliwekeza katika elimu kiasi cha ulimwengu wa Kiislamu kumiliki miongoni mwa vyuo vikuu vya mwanzo vyenye hadhi kama Baitul-Hikma ndani ya Iraq na chuo kikuu cha Al-Qarawiyyin ambacho miongoni mwa wanafunzi wake ni Papa Sylvester II wa Kanisa Katoliki. Hali hii iliifanya Khilafah kuwa dola kuu sio tu kifikra na kijeshi bali katika nyanja zote za kielimu kwa zaidi ya karne kumi. Zama ambazo 95% ya watu wa Ulaya hawakujua kusoma wala kuandika! Leo mambo yamegeuka juu chini. Msiba na dhulma unaopaswa kufutiliwa mbali.

 

Enyi Waislamu na wanadamu,

Kama zilivyofanya Khilafah zilizotangulia katika elimu ndio itakavyofanya dola ya Khilafah itakaporudi na kuzidi mafanikio yaliyopita InshaAllah. Itazitumia rasilmali na utajiri mkubwa uliopo kufikia lengo hilo.  Itawekeza katika kuifinyanga haiba ya mwanafunzi na kuzalisha wabunifu na fani mbali ili kuhamasisha uvumbuzi. Utaijenga elimu juu ya utulivu wa nafsi na kuepuka shehena ya nadharia ambazo hazina uhalisia wowote. Kubwa elimu itasimamiwa na dola huru isiyoingiliwa katika mambo yake wala kupangiwa sera na madola ya kikoloni.

http://hizb.or.tz/

https://www.facebook.com/Hizb-ut-Tahrir-Tanzania

 

Ni jambo la kawaida ndani ya mfumo wa kibepari kukuzwa mambo ya kipuuzi na yasiyo na msingi kwa kupewa kipaumbele na kutangazwa katika vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa.

Miongoni mwa mambo maarufu ya kipuuzi yanayopewa nafasi kubwa katika jamii ni ile siku inayoitwa ‘siku ya wajinga  duniani ‘  April fool’s day. Ndani ya siku hii ya mwanzo ya mwezi wa Aprili katika kila mwaka watu, taasisi, mashirika na vyombo vya habari mbali mbali hutoa taarifa za uongo bila ya kujali madhara au usumbufu utakaojitokeza kwa kisingizio cha Siku ya wajinga duniani.

Aidha, fedha na muda mwingi kupotea kwa mambo kama haya ambapo fedha hizo  na muda ungeweza kutumika kukabiliana na matatizo mengi yanayowakumba wanadamu kama njaa, maradhi, ukosefu wa maji safi, makaazi n.k.

Allah Taala amekemea suala hili pale Aliposema:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (الدخان: 9).

“Bali wao wapo katika pumbao lao wanacheza” (TMQ Ad-Dukhan : 9)

Miongoni mwa maelezo yanayotolewa kuhusiana na historia ya siku hiii ya Apri Fool ni kauli ya Profesa wa Historia Joseph Boskin wa Chuo kikuu cha Boston Marekani, ambae anadai kuwa chanzo cha siku  hii ni kipindi cha utawala wa Constantine ndani ya Roma (305).  Alipofuatwa mfalme huyo na wanasarakasi na wajinga kumuomba awape nafasi ya kuendesha shughuli za kiutawala angalau kwa siku moja. Mwanasarakasi mmoja kwa jina Kugel alipewa nafasi hiyo  ya kuwa mfalme kwa siku moja na akapitisha kanuni ya kufanya mambo mengi ya kipuuzi ndani ya siku hiyo. Na tamaduni hii ikakita mizizi tokea kipindi hicho.  http://www.infoplease.com/spot/aprilfools1.html.

Tabia hii imeota na kuchukua nafasi kubwa katika jamii hata za Waislamu kiasi cha kujiona kwamba wako huru na hawapati madhambi lau watajihusisha katika upuuzi na kudanganya ndani ya siku hii.

Mkazi mmoja wa maeneo ya Mikanjuni mkoani Tanga alipigwa faini ya shilingi laki tano miaka mitatu iliyopita kwa sababu ya kutoa taarifa ya uongo  ya kutokea moto katika eneo lake, baada ya kupokea simu hiyo magari kadhaa ya zima moto yalielekea katika eneo waliloelekezwa na mpiga simu lakini cha ajabu walipofika katika eneo hilo walitafuta tafuta sehemu yote bila kukuta ishara yoyote ya moto. Ni baada ya kushirikiana na mitandao ya simu ndipo walipofanikiwa  kumkamata muhusika na akafikishwa mahakamani. www.jamiiforums.com/...na.../426538-1st-april-fools-day-2013-tahadhari-leo-ni-siku-ya-wajinga-kuweni-makini.html

Hili ni katika baadhi tu ya matukio mengi ambayo yamewakumba, kuwapotezea muda na kuwadhuru watu wengi. Pia baadhi ya vyombo vya habari na magazeti hushadidia taarifa za  uwongo wa kiudhuru kama kutangaza nafasi za ajira, kutolewa kwa misaada nk. Matokeo yake watu wazima, vikongwe na madhaifu hukusanyika kutaraji misaada hiyo na mwishowe kuishia patupu eti kwa kigezo tu cha ‘april fool’.

Ndani ya Uislamu, uwongo umekatazwa na ni haramu ila katika hali maalum. Na mambo hayo hayapewi nafasi kabisa katika jamii ya Kiislamu.  Na uwongo katika kiwango cha kumdhuru mwengine mahkama ya kadhi hutoa adhabu kali ya taazir  kwa mtendaji. Na adhabu ya Akhera ni kubwa zaidi. Bila ya kusahau kwamba itikadi ya Uislamu imefunga kwamba vitendo vyote  vya mwanadamu ndani ya dunia hii kufungamanishwa na maisha yajayo ya akhera. Ikiwa na maana kuwa vyote vitahesabiwa. Kama ni  vitendo vyema mtendaji atastahiki  ujira mzuri na kama ni viovu  mtendaji atastahiki adhabu.

                               فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه (الزلزلة: 7                

“Basi anayetenda wema mithili ya tembe atauona! Na anayetenda uovu mithili ya tembe atauwona!”(TMQ 99: 7-8)

Muhija Zubeir

Mnamo  tarehe  12/03/2017  chama  cha  mapinduzi (CCM) nchini, kilipitisha mabadiliko ya  16 ya  katiba, kanuni za  uchaguzi, na  jumuiya  zake huku  ikiwafukuza  wanachama  12 na  kuwaonya  wengine  12 siku moja kabla yaani 11/03/2017,

Tukio  hili  lilivuta  hisia  za  wengi ndani  na  nje  ya  Tanzania, hivyo  kuliweka  wazi  ni  jambo  muhimu.

 1. Sababu za  mabadiliko  na  mkutano 

Tukiliangazia  tukio  hili  kwa  hakika  tunaona  nukta zifuatazo kuwa  miongoni  mwa  sababu  za  mabadiliko  haya  kutokana  na  ushahidi  wa  kukatikiwa.

 1. Kumaliza mabaki  ya  kambi ndani  ya  Katika  kuelekea uchaguzi  mkuu  mwaka  2015 na hata baada ya uchaguzi huo, CCM ilijikuta imegawanyika  katika  kambi mbili kubwa zilizojiegemeza kwa Edward Lowasa na Benard  Membe ikimjumuisha pia Rais mstaafu Kikwete. Kambi ya Membe ndio iliyopata Baraka zaidi kutoka viongozi waliokuwa madarakani na  kama  si  wafuasi  wa  lowasa  walioamua kumkwamisha basi safari yake kuelekea ikulu ilikuwa nyepesi zaidi. Mbali na kumkwamisha Membe kambi ya Lowasa ilisababisha mpasuko zaidi ndani ya CCM kufuatia uamuzi wa Lowasa kuhamia CHADEMA.
 • Viongozi mbalimbali  wa  CCM,  walianza  kuwatuhumu  wafuasi  wa  lowasa  ndani ya  CCM  kama  “mamluki” au  mapandikizi, nk  huku  wakiashiria  ulazima  wa  kuwaondoa ndani ya chama.  Katika  maadhimisho  ya  miaka  39 ya  CCM mjini  Singida  februari  2016  Kikwete aliweka wazi kuwa! “Tuwaondoe  viongozi  wenye  sifa mbaya……ambao wakishindwa  uchaguzi  wanahama   chama” (Tanzania kwanza, 06/02/2016) na  akaashiria  hayo  Magufuli  katika  hotuba  yake 12/03/2017 pale  aliposema: “mtakumbuka  kikao  kilichopita  wakati  wajumbe  waliposimama  na  kuimba  wana  imani  na  mtu gani  sijui (Lowasa) (mwananchi 13/03/2017).
 • Tunaona mara  tu  baada  ya  fukuza fukuza ya hivi karibuni  ndani  ya  CCM, Lowasa  aliwataja  waliofukuzwa kuwa  ni  “ hawa  walikuwa  mashujaa wa kutetea  haki” (mwananchi 13/03/2017).
 • Wengi miongoni  mwa  viongozi  na  wanachama  waliofukuzwa  au  kulengwa  kufukuzwa  na  kupewa  maonyo  ni  wale  waliokuwa  kambi  ya Lowasa  mwaka  2015, kama  Sofia Simba, Nchimbi,Vuai, n.k.
 • Kuna uhusianao  kati  ya  mabadiliko  hayo na  uchaguzi  wa  mwaka  2015 ambao  Lowasa  aliihama  Pamesemwa  wazi  kwamba mabadiliko haya yametokana  na  “taarifa  ya  tathimini ya  uchaguzi  mkuu  uliopita “(Mwananchi 13/03/2017).

Hivyo, licha ya mabadiliko kuwalenga watu wa Lowasa ni wazi kuwa Magufuli atatumia kuwaondoa na kuwadhoofisha wafuasi wa kambi nyengine ili kuondoa upinzani ndani ya chama.

2 . Kukidhibiti chama. Mabadili haya yanaashiria kulenga kubakisha  maamuzi  ya  chama  kwa  watu  wachache zaidi  na  kuondoa  upinzani katika kufikia  maamuzi.  “ wajumbe  wa  kamati  kuu  kupunguzwa  kutoka  34 hadi 24 na  wale  wa  halmashauri  kuu  nao wakipunguzwa  kutoka  388 hadi 158” ( ITV tanzania  12/03/2017). Hii  inamaanisha  maamuzi  yatakuwa  sasa  yakifanywa  na  watu wachache  zaidi wanaodhibitika.

 1. Muunganiko wa sababu hizo mbili ndiyo unaofanya sababu ya tatu ambayo ni kile kilichoitwa “kuimarisha chama”
 1. Tunayojifunza kutokana na Mkutano na Mabadiliko  hayo:

Mkutano  na  mabadiliko  hayo  ya CCM  yanatupa  ufahamu  ufuatao kuhusu CCM na vyama vya siasa vya  kibepari  na  kidemokrasia  kwa  ujumla.

 1. Migogoro ya  kimaslahi  ni  jambo  la  kutarajiwa  katika  vyama hivi.
 • Inaonyesha kuna mgogoro  wa  ndani  katika  CCM ambao  ndio  uliopelekea kufukuzwa  wanachama  na  kufanyika kwa mabadiliko haya, mgogoro  ambao  bila  shaka  asili  yake  ni  maslahi  binafsi  ya  mtu  au  kikundi cha watu 
 • Hatua hizi zilizochukuliwa na CCM ni zaidi ya kuimarisha chama bali ni dhihirisho la migogoro ya kudumu ya kimaslahi iliyomo ndani ya vyama vya kidemokrasia. Ndani ya kipia migogoro kadhaa ndani ya CCM na vyema vyengine vya upinzani ikiwemo: Mgogoro  ndani  ya  CUF ulioanza  2015 kati  ya  Seif  na  Lipumba, mgogoro  wa  2015 ndani  ya  CHADEMA  kati  ya  Mbowe  na  Slaa  na  ule  wa  2013 kati  ya  Mbowe  na  Zito, mgogoro  wa  TLP  2009  kati  ya  Mrema  na  Benedict Ntungirei, mgogoro  katika  NCCR 1998 kati  ya  Mrema  na  Mabele Marando, n.k . Yote hiyo ni migogoro ya kimaslahi ikiwa na lengo la kumnufaisha mtu fulani au kikundi cha watu fulani.
 1. Mabadiliko haya  yanaashiria  kushindwa, kuchokwa  kwa  CCM  na  demokrasia  kiujumla: Kwa  kushindwa  kwake  kutatua  matatizo  ya  wananchi  kama  njaa, bei  juu  za  vyakula, na  umaskini  kiujumla  “ akasema  Magufuli  kuwa  mabadiliko  haya  yanalenga  “kukipeleka  chama  kwa  wananchi “( Mtanzania  13/03/2017). Hii  inamaanisha  hakipo  kwa  wananchi, yaani wananchi  wamekata  tamaa nacho, na  hali  ya  CCM  ndiyo  hali  ya  vyama  vyote  vya  kibepari
 1. Kukithiri kwa ufisadi ndani ya chama. Tukio hii na mfano yanayoendelea kujikariri ndani ya vyama vya siasa hapa chini na kwengineko duniani linadhihirisha jinsi vitendo vya ufisadi vilivyokithiri ndani ya vyama vya kidemokrasia na hivyo  kusababisha  hujuma na migogoro. Amekiri hili Rais Magufuli pale aliposema” kuna wanaosema wanapangisha kwa sh50,000 kumbe wanapangisha kwa sh milioni moja”(Mtanzania 13/03/2017). Hii ni kwa sababu msingi wa vyama hivi ni maslahi binafsi.
 1. Matajiri kukihodhi chama. Mabadiliko hayo  yanatupa  taswira  ya  wazi  kuwa  vyama  hivi  huendeshwa  na  matajiri   wachache  amabo  hutumia  wanasiasa  kufikia  malengo  Na  hapa  tunaona  kuna  mgogoro wa  wazi  kati  ya  CCM  na  baadhi  ya  matajiri  wake. Akagusia  hili  raisi  alivyosema  kuhusu  CCM  “kupokea fedha  kutoka  kwa  watu  wasiostahili” (Mtanzania 13/03/2017). Hali  hii  si kwa  nchi  changa  pekee kwani  hata  Amerika  ambaye  ni  kiranja  wa  demokrasia, bado vyama  vyake  hutegemea  matajiri. Obama  katika  kampeni  zake  za  uraisi  alichangiwa  dolari  za  Amerika  1,006,159 kutoka  Citi Group, 1,123,759 kutoka  Time  Warner, 1,295,955 kutoka  Goldman  Sachs, 1,628,122 kutoka Google na Microsoft corp 1,680,787 (opensecrets.org 01/02/2017 )
 1. kuwahamisha watu  kutoka  katika  mjadala wa  Vyeti  vya  Mkutano kibinafsi umemsaidia Makonda katika kashfa zinazomkabili. Kufuatia  vita  iliyoshindwa  ya  dawa  za  kulevya iliyoanzishwa  na  Makonda 02/02/2017 jijini  Dar es  salaam, kulipelekea  kuibuka  kwa  taarifa  tatanishi kuhusu  Paul  Makonda. Ikiwemo  mali  anazomiliki  na  hili  la  sasa  la  kutumia  vyeti  bandia. Akasema  Gwajima! “kosa  la  kwanza  la  Makonda  ni  kughushi cheti  ambacho  kinaonesha  yeye  ni  Paul Makonda  wakati  akifahamu  kuwa  yeye  ni  Daudi  Bashite  “ (Mwananchi 12/03/2017).

Licha  ya  kupata  fursa  nyingi  na  waandishi  wa  habari Makonda  hajakanusha  hadharani  tuhuma  hizi  hali inayopelekea  kuleta  mashaka  na  taharuki  miongoni mwa  wananchi  kwa  namna  anavyofahamika  juu  ya  wepesi wake  wa  kujibu  tuhuma.

Amma  vyombo  ambavyo  vimekuwa  mstari  wa  mbele  kukamata  watu  kwa  tuhuma  kama polisi  na  baraza  la  mtihani  kukaa  kimya  juu  ya  hili  kunaleta  taswira  hasi  juu  ya  tuhuma  hizi, kuwa  huenda  zina  ukweli.

Tuhuma  hizi  zimeambatana  na  matukio  kama  uteuzi  wa  Salma  Kikwete  01/03/2017 na  kuachiwa  huru  Lema  03/03/2017 na  katika  muda  huo huo  mfupi  yanakuja  mabadiliko  haya  12/03/2017 inaleta  picha  kuwa  matukio  haya  yanahusiana.

 1. C. Hitimisho:
 2. kwa kifupi tunasema  mambo  yaliyotokea  CCM, ni  ya  kutarajiwa  katika  vyama  vya  kidemokrasia  duniani  kote  kwani  msingi  wa  vyama  hivi  ni  maslahi  ya  kibinafsi  na  pindi  yanapokiukwa  na  upande  mmoja  basi  hutokea  mgogoro  na  mabadiliko  katika  vyama  hivi  kama  tulivyoeleza.

2 . Tofauti ya vyama vya kidemokrasia vya Afrika na Ulaya ni kuwa vyama vya Ulaya vina udhibiti  na uelewa bora mfumo vinavyosimama juu yake, lakini hivi vya Afrika ni vitupu kwa upande wa mfumo bali kila mtu anaeiingia madarakani huwa yeye ndiye mfumo wenyewe. Hii itaendelea kusababisha migogoro mingi kila uchao.

3  Amma mfumo  wa  uislamu, ni tofauti kabisa  na  mifumo hii ya kikafiri (ubepari  na  ujamaa)  ambapo  huruhusu vyama  vya  siasa  vya kiislamu vyenye  itikadi (aqeeda /creed) ya  uislamu kulingania   uislamu ili  utawale  lakini humsaidia  mtawala  (khalifah) kwa  kumkosoa  na  kumpa  ushauri katika uendeshaji wanchi wa mujibu wa mafundisho ya Uislam na  huwa  jambo  hili  ni  mbali  na  maslahi  ya  mtu  binafsi.  Kwa msingi huu ndiyo imebuniwa Hizb ut tahrir kulingania Uislamu kwa lengo la kurejeshwa serikali ya Kiislamu.

 

Saidi Bitomwa

Friday, 31 March 2017 00:00

Matukio Munasaba Mwezi Rajab

Written by

MATUKIO MUNASABA MWEZI WA RAJAB

1.Hijra ya Uhabeshi.

Mtume SAAW aliwaruhusu  baadhi ya masahaba kuomba hifadhi ndani ya nchi ya Uhabeshi/ Ethiopia kufuatia mateso ya Maqureish. Waliondoka Waislamu 16 wanaume, na wanawake 2. Akiwemo Uthman bin Affan Ra. na mkewe Bi Ruqayah bint Rasullulah SAAW.

2.Kufariki kwa bwana Abuu Twalib

Ami yake Mtume SAAW aliekuwa ngome iliyokuwa ikimkinga na kumuhami dhidi ya maqureish, alifariki akiwa na umri wa miaka 82 (Tukio hili ama lilitokea katika Rajab au Ramadhan Mwaka wa 10 wa Utume)

3.Safari ya Israi na Miiraj.

Hii ilikuwa ni safari ambayo Allah Taala alimpeleka  Mtume SAAW kumliwaza baada ya kuondokewa na watu nyeti na kumpa nguvu kufuatia upinzani wa maqureishi. Pia ilikuwa ni bishara ya ushindi ambapo mara baada ya kurudi alipewa baayah ya kwanza iliyozaa baaya ya pili iliyopelekea kupata nusra.

4.Kutumwa kikosi cha Nakhlah.

Kikosi hiki kilitumwa chini ya uongozi wa Abdallah bin Jahshi Al-Assad na askari 12 wa muhajiriina kwenda katika mji wa Nakhlah ili kukusanya habari na kuitisha misafara ya maqureish. Yalitokea mapigano na kuuwawa Amri bin Hadhram. Tukio hili walilitumia maqureish kueneza  propaganda chafu dhidi ya Uislam. Lakini Allah Taala akavunja uvumi wao. Tukio hili ni miongoni mwa sababu za kutokea vita vya Badr (Mwaka wa 2AH)

5.Kikosi cha Wadil-Quraa

Zaid bin Harithah aliongoza kikosi cha watu 12 kwenda Wadil-Quraa kukusanya taarifa za kijasusi dhidi ya makafiri. Kikosi hicho kikavamiwa na wakaazi wa mji huo, wakauwawa Waislamu 9 na kusalimika  3 akiwemo Zaid mwenyewe. (Mwaka wa 6AH.)

 1. Kutumwa kikosi cha Al-Khabt.

Mtume SAAW alituma kikosi cha watu 300 chini ya Abuu Ubeida Al-Jarrah ili kuwadhoofisha maqureish kiuchumi.(Mwaka wa 8 AH.)

7.Ghazwatu-Tabuuk.

Mtume SAAW alitoka na jeshi la watu 3000 kwenda Tabuuk kupambana na Warumi na vibaraka wao baada ya vita vya Mutah kutofanikiwa vizuri kulipiza kisasi cha balozi wake Al-Harith binUmair Al-Azd aliyeuliwa na Shurhabil Al-Ghassan. Khofu na hali ya hewa iliwatisha makafiri na kukimbia. Uongozi wa dola ulikabidhiwa kwa muda kwa Muhammad bin Maslamah Al-Answari au Sibai bin Arfata Al-Ghifariy (kwa masimulizi mengine) (Mwaka wa 9 AH.)

8.Vita vya Yarmouk.

Vita hivi vilitokea katika zama za Khilafah ya Umar bin Khattwab.

9.Ukombozi wa Al-Quds na Sallahudin Ayoub.

Baada ya Msikiti mtukufu wa Baiutil Muqadas kuwa chini ya Makruseda kwa miaka mingi Waislamu waliweza kuukomboa  na kuurejesha tena katika mamlaka yao  chini ya kamanda Sallahudin Ayoub (Allah Amrehemu) katika Tarehe 27 Rajab.

10.Kuangushwa kwa Khilafah ya mwisho (Khilafah Uthmania)

Serikali ya mwisho ya Kiislamu ya Khilafah Uthmania iliangushwa na makafiri kwa msaada wa vibaraka wa kituruki na kiarabu. Khalifah wa mwisho wa 101 Abdul Majid II alifungiwa virago vyake pamoja na familia yake na kufukuzwa katika makao makuu Istanbul, Uturuki. Na huu ndio ukwa mwisho wa Khilafah  (Tarehe 28 Rajab 1342 AH / Tarehe 3 March 1924 AD)

 

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…