Kufuatia Hatua Ya Tangazo La Isis Kutangaza Dola Ya Khilafah

80

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Kwa akina kaka na akina dada zetu waliotuma masuala kuhusu hatua ya taasisi ya ISIS kutangaza  kuasisiwa kwa dola ya Khilafah. Mtaniwia radhi sana kwa kutotaja majina yenu, kwa kuwa orodha  ya majina yenu ni ndefu. …

Assalamu alaikum wa Rahmatullah wa Barakatahu,

Tumeshatuma majibu ya hili awali, hata hivyo tunajibu tena hivi:

Wapendwa ndugu zangu na dada zangu,

1.Hakika kikundi chochote kinachokusudia kutangaza Khilafah pahala popote pale basi ni wajibu juu yake kufuata njia ya Mtume (saaw) katika hilo. Na miongoni mwa mambo hayo ni kikundi hicho kuwa na mamlaka kamili ya wazi katika eneo hilo, wakiwa na udhibiti wa usalama wa ndani na wa nje wa eneo hilo. Na pia eneo hilo ambalo inatangazwa Khilafah liwe na vigezo vya dola. … Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Mtume (saaw) pindi aliposimamisha dola ya Kiislamu Madina: Hakika mamlaka yalikuwa kwa Mtume (saaw) na amani ya ndani na nje ikisimamiwa na utawala wa Kiislamu, na dola ilikuwa na vigezo  katika eneo lote.

2. Kikundi ambacho kimetangaza Khilafah hakina mamlaka sio ndani ya Syria wala Iraq, na hakina uwezo wa kudhamini usalama na amani sio ndani wala nje, bali kubwa zaidi wamempa bay’ah mtu ambaye hana hata uwezo wa kuonekena na kujitangaza hadharani bali ameendelea kuwa mwenye kujificha kama alivyokuwa kabla ya kutangaza dola! Na hili ni kinyume kabisa na alivyofanya Mtume (saaw), aliruhusiwa Mtume (saaw) kabla ya dola kujificha ndani ya pango la Thaur lakini baada ya kusimamisha dola alikuwa anasimamia mambo ya ummah, akiongoza jeshi, kutatua mizozo baina ya wagomvi na akituma na kupokea  mabalozi na wajumbe bila ya kificho. Hivyo, bila ya shaka hali ilitofautika baina ya kipindi cha kuwa hana dola, na baada ya kupata dola… Basi kikundi hicho kutangaza  Khilafah ni upuuzi na wala hakina dhamana  wala uzito wowote. Kikundi hicho ni sawa na waliokwisha kitangulia awali kutangaza Khilafah isiyokuwa na uhalisia katika kuasisiwa kwake wala vigezo bali kufurahisha nafsi na tamaa zao tu, na huyu aliyejitangaza Khalifah ni kama wale wanaojitangaza kuwa ni Mahd… Bila ya kuwa na vigezo, mamlaka/ nguvu, dhamana ya usalama wala udhibiti wa amani….!

 1. Hakika Khilafah ni dola yenye uzito na unyeti mkubwa, sharia imebainisha njia ya kusimama kwake na namna itakavyovua hukmu zake katika utawala, siasa, uchumi, na mahusiano ya kimataifa… na si tangazo tu la jina la kutangazwa katika tovuti au kuzagaa katika mitandao (ya kijamii na tovuti) na vyombo vya habari  kwa kusomwa, kusikika au kutazamwa. Bali litakuwa ni tukio kubwa litakalotikisa dunia, huku mizizi yake imekita ardhini na utawala wake utahifadhi amani ya ndani na nje katika ardhi hiyo, na itatawalisha Uislamu ndani ya nchi litakapoasisiwa na kuubeba ulinganizi wa Uislamu nje kwa da’wa na jihadi…
 2. Hakika tangazo lilotokea ni upuzi na kamwe halitozidisha au kupunguza muundo wa dola. Kikundi kilichotangaza hili ni harakati ya wanamgambo wa kijeshi kabla na baada ya tangazo. Na mfano wake ni kama vilivyo vikundi vyengine vya kisilaha vinavyopigana na vikundi vyengine na pia kupigana na serikali. Bila ya vikundi hivi  kuwa na utawala ndani ya Syria au Iraq au zote mbili. Lau kama vikundi hivi kikiwemo hichi cha (ISIS) vingekuwa na utawala wenye uzito katika sehemu husika iliyotimiza vigezo vya dola na vikatangaza kusimamisha Khilafah na kuanza kutawalisha sheria basi vingestahiki kufanyiwa uchunguzi kwa makini ili kuangaliwa je Khilafah walioisimamisha ina sifa za kisheria? Hapo (kama iko sawa) ingefuatwa dola hiyo kwani kusimamisha Khilafaha ni faradhi kwa Waislamu na si faradhi kwa Hizb ut-Tahrir pekee. Yeyote atakaye isimamisha kwa kutimiza vigezo vyake atafuatwa… Bali mambo si hivyo kwani vyote ni vikundi vya kisilaha yaani “wanamgambo” na miongoni mwao ni ISIS. Hakuna vigezo vya dola wala utawala, wala usalama na amani katika ardhi, hivyo kutangaza kwao (ISIS) Khilafah ni upuuzi ambao hauna hadhi wala kustahiki  kufanyiwa hata uchambuzi wa uhalisia wake kwani  suala lake liko wazi  shahir dhahir.
 3. Hata hivyo jambo linalostahiki kuchunguzwa na kufanyiwa ufafanuzi ni sura mbaya inayoweza kujitokeza kutokana na tangazo hili kuleta athari mbaya kwa watu wasiokuwa na uwezo mkubwa wa kupima mambo (kisheria) ikasababisha wapoteze fikra ya ubora wa Khilafah na umuhimu wake mkubwa, ukaporomoka ufahamu mzuri wa Khilafah  na kugeuka kana kwamba ni mchezo wa kutoa joto liliojaa vifuani mwa baadhi ya watu kutokana na misukukosuko. Ikawa kwa kila anayejisikia anasimama katika uwanja au kijiji kisha akatangaza kuwa yeye ni Khalifah.  Kisha anapotea na kudhani kuwa amefanya  jambo jema.  Basi hali hiyo itapoteza umuhimu, unyeti na ukubwa wa Khilafah katika nyoyo za hawa wasio wajuzi sana wa mambo na kubakia ni jina zuri tu kwa yeyote anayetaka kujipachika bila ya kuwa na vigezo stahiki… Hili ndilo jambo linalostahiki kuchunguzwa na kufanyiwa uchambuzi hasa katika wakati huu ambao kusimama kwa Khilafah kumekaribia kuliko ilivyokuwa hapo awali, na wamekuwa Waislamu wakisubiri kwa shauku kubwa sana na wao wanaona Hizb ut-Tahrir imeambatana na sera ya Mtume (saaw) katika usimamishaji wake ndani ya Madina… Kisha wanaona maingiliano makubwa yaliohai na yenye kuathiri baina ya Hizb na Umma ambao unaounga mkono, Waislamu wakafahamu kutokamana na maingiliano haya maana ya udugu katika Uislamu na wanaiombea Hizb kheri ipate mafanikio katika kusimamisha Khilafah na usimamizi mzuri wa mambo ya Ummah. Na Khilafah iwe kwa njia ya Utume… Halafu eti katika wakati kama huu linazuka tangazo kama hili linalotoa sura mbaya kama si sura ya ovyo kabisa juu ya uhalisia wa Khilafah hasa kwa hao walio na uwezo mdogo wa kupima mambo (kisheria)…

Yote haya yanaleta kujiuliza swali bali maswali mengi sana…  Kwa kutangaza muda huu tangazo hili bila ya kuwepo mtawala wa wazi na hata hawa wenye kutangaza hawana uwezo wa kulinda amani ya ndani wala ya nje bali tu ni kwenye  mtandao wa kijamii wa facebook au vyombo vya habari… Hakika utangazaji wa muda huu unatia wasiwasi na hasa kwa kipindi hiki ambacho kumetapakaa vikundi vya kisilaha visivyojengwa kwa msingi thabiti wa kifikra. Hivyo kuwa ni rahisi kujipenyeza na kuingiza vibaraka waovu wa nchi za Mashariki na Magharibi ndani ya safu zake kwa usahali sana. Ni wazi kuwa nchi za Magharibi na Mashariki zinaufanyia vitimbi Uislamu na Khilafah na wanashughulika sana kuichafua Khilafah kwa kuwa wameshindwa kabisa kutajwa kwake. Basi makafiri wanakusudia kwa hadhari kubwa kwamba Khilafah ibakie kuwa ni tamko tu anajipachika atakayejisikia bila ya kuwa na vigezo, sifa wala uzito wowote. Basi jambo zito litakalowatia kiwewe makafiri ni vipi tena liwe jina kuwa ni la kawaida tu wanaloliimba maadui usiku kwa mchana…!

Enyi ndugu watukufu,

 1. Zaidi ya yote haya wafanyayo hawa waovu sisi tunawahakikishia maadui wa Uislamu wa Mashariki na Magharibi, vibaraka wao, wafuasi wao na majahili wao kuwa Khilafah ambayo iliongoza dunia kwa karne kadhaa ni yenye kufahamika na sio kwamba haifahamiki, na hila na vitimbi vyao vitaanguka patupu.

((وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ))

Wanafanya vitimbi na Allah ana vipindua vitimbi vyao na Allah ni mbora wa kupindua vitimbi﴿ (TMQ 8:30)

Kwa hakika Allah Mwenye Nguvu na Mshindi ameifungamanisha Khilafah na Hizb iliyo na wanaume wasio shughulishwa na biashara wala kuuza mbele ya utajo (dhikri) wa Allah wanaifahamu Khilafah ilivyo kwa nyoyo zao, masikio na macho yao na wakajiandaa kwa maandalizi ya ukweli na wakavua (istinbaat) hukmu zake na katiba yake kutokana na vyanzo vya Uislamu, ikiwemo muundo wake katika utawala na idara. Wanafanya kazi ya kuisimamisha Khilafah kwa kufuata vilivyo manhaj ya Mtume (saaw) bila kwenda kombo hata kidogo… Hakika wao, kwa idhini ya Allah, ni walinzi wa kweli wasiokubali uchafuzi wa aina yoyote na vilevile wao ni jabali kwalo juu yake, kwa usaidizi wa Allah, kutavunjika vitimbi na njama za makafiri na vibaraka pamoja na wafuasi wao. Na wao Hizb kwa msaada wa Allah ni wanasiasa weledi  ambao kwa nguvu za Allah watakabiliana na vitimbi vya maadui wa Uislamu na Waislamu. Vitimbi ambavyo vitawarejea kwao makafiri:

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

Na vitimbi  viovu haviwazunguki ila waovu wake(waasisi) ﴿

(TQM 35:43)

Enyi ndugu watukufu,

Hakika suala la Khilafah ya Kiislamu ni jambo kubwa na adhimu, na kusimama kwake haitokuwa ni khabari zinazozungumzwa tu na vyombo vipotoshaji vya habari, bali itakuwa kwa idhini ya Allah, ni kishindo kikuu kitakachobadilisha misimamo ya kimataifa na itabadilisha sura ya historia na muelekeo wake… Hakika Khilafah itarudi kwa manhaji ya Utume kama alivyobashiri Mtume (saaw) na watakosimamisha watakuwa ni sawa na wale walioisimamisha Khilafah Rashida ya mwanzo. Wachamungu na wasafi wa matendo. Wao watau upenda Ummah, na ummah utawapenda, watawaombea dua Ummah, na ummah utawaombea, watafurahi kukutana na Ummah, na Umma utaona raha na utulivu kukutana nao, na wala hawaoni karaha kuwa nao pamoja… Na hivi ndivyo watakavyokuwa watu wa Khilafah ijayo kwa manhaj ya Utume. Allah atawapa Khilafah wenye kustahiki, na sisi tunamuomba Allah tuwe ni miongoni mwa hao wenye kustahiki na wahusika wake. Na tunamuomba
Subhana aturuzuku kuweza kuisimamisha.

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

Na furahini kwa baia yenu ambayo mumempa﴿

(TMQ 9:111)

Na wala musikate tamaa na Rehma za Allah. Kwani Allah hazipotezi juhudi mulizokwishazitoa, na wala hatozirudisha dua mulizokwisha ziomba kwake, na wala hatoyatupa chini matarajio yenu muliyoyatarajia . Kwa hivyo tusaidieni kwa kutoa juhudi zaidi na muonesheni Allah uchamungu wenu atakuzidishieni kheri na maneno ya mpuuzi yasikuvunjeni moyo kuacha kazi yenu iliyo na azma ya kweli.

Wassalamu Alaikum Wa RahmatuLlahi Wa Barakatuh.

3 Ramadhan 1435H     01/7/2014  Miladi

Mwisho wa majibu niliyotuma awali.

Namuomba Allah kwamba jibu hili litosheleze. Allah Akupeni mafanikio na msaada wake. Allah pia Atuongoze katika jambo la haki
Ndugu yenu,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

80 Comments
 1. Umwabo says

  purchase levofloxacin pill buy levofloxacin 250mg

 2. Kladzh says

  avodart oral order celebrex 100mg online order generic zofran 8mg

 3. Kilzwb says

  aldactone 25mg cost order finasteride 5mg without prescription purchase fluconazole generic

 4. Cmifxh says

  purchase ampicillin without prescription buy trimethoprim pill erythromycin 250mg uk

 5. Dqptau says

  suhagra 50mg drug buy aurogra 100mg generic estradiol 1mg drug

 6. Xhjhku says

  order lamictal 50mg pill buy lamictal pill retin over the counter

 7. Gnmxtv says

  order tadalis 20mg pills buy tadalafil online generic diclofenac 50mg

 8. Zjggdb says

  isotretinoin 20mg pill order azithromycin 500mg pill azithromycin online buy

 9. Vbjtds says

  indocin for sale purchase amoxicillin online cheap amoxicillin over the counter

 10. Kcfqog says

  tadalafil women cialis discount sildenafil 100mg canada

 11. Gujhcr says

  anastrozole usa Best prices on viagra viagra 100mg

 12. Olpnsd says

  cialis 10mg pas cher acheter viagra en ligne viagra 50mg en france

 13. Mbaxiu says

  oral prednisone 5mg buy prednisone 10mg without prescription sildenafil sale

 14. Ohhktz says

  tadalafil 5mg kaufen generika tadalafil 20mg kaufen für männer viagra 200mg generika

 15. Uosijo says

  doxycycline 200mg cheap furosemide online buy buy lasix pill

 16. Aufkfy says

  buy altace for sale astelin 10 ml price buy generic astelin 10 ml

 17. Qpoomf says

  buy catapres online cheap clonidine 0.1mg cheap tiotropium bromide 9mcg drug

 18. Lsjzzp says

  buy buspar 10mg generic oxybutynin 5mg for sale order ditropan 2.5mg without prescription

 19. Jhxqao says

  order hytrin online cheap order terazosin 5mg cost azulfidine 500mg

 20. Kcnbfo says

  alendronate 35mg brand panadol drug famotidine order online

 21. Jhvcpw says

  prograf 1mg brand brand tacrolimus 5mg ursodiol usa

 22. Kjzdzm says

  oral bupropion quetiapine buy online quetiapine for sale online

 23. Tqytlr says

  buy molnunat pill purchase cefdinir for sale buy prevacid generic

 24. Kbvwtq says

  imuran 100 mcg over the counter sildenafil pharmacy order viagra 100mg pill

 25. Zecduh says

  order tadalafil online cost prozac 40mg sildenafil for sale

 26. Pbakhv says

  cialis 10mg drug buy cialis 20mg for sale amantadine 100mg cheap

 27. Fvyynq says

  buy naltrexone 50mg online abilify 20mg drug abilify ca

 28. Ofviqz says

  dapsone 100mg brand order perindopril online perindopril 8mg oral

 29. Bomnmr says

  order provera for sale order praziquantel 600 mg cyproheptadine canada

 30. Qdqdwe says

  buy modafinil 100mg purchase modafinil online ivermectin 3mg for sale

 31. Fesedg says

  buy fluvoxamine 100mg for sale cymbalta generic order glucotrol 10mg

 32. Dpeigg says

  piracetam sale buy nootropil 800mg sale cheap sildenafil tablets

 33. Kziubh says

  buy tadalafil 20mg sale us viagra sales cheap viagra sale

 34. Afyfvi says

  cost furosemide 40mg plaquenil 200mg generic brand hydroxychloroquine 200mg

 35. Xxhynj says

  buy generic cialis 40mg purchase tadalafil generic buy clomipramine 25mg without prescription

 36. Vszqgm says

  buy chloroquine online cheap buy cenforce 100mg generic order generic olumiant

 37. Ojvhut says

  buy olanzapine for sale bystolic brand buy valsartan 80mg generic

 38. Zvknkj says

  norvasc price buy amlodipine without prescription order cialis 40mg

 39. Xydgsf says

  clozapine online order order dexamethasone generic order dexamethasone generic

 40. Kpytbx says

  sildenafil buy online cialis viagra sales lisinopril 5mg without prescription

 41. Blplim says

  buy prilosec 20mg generic best online casinos real money blackjack free

 42. Fuxdvt says

  metoprolol 50mg over the counter lopressor 50mg usa generic levitra 10mg

 43. Gqocrz says

  custom research paper writing custom written papers slots online

 44. Udruvj says

  buy generic levitra 20mg methylprednisolone order online methylprednisolone 8 mg for sale

 45. Pxbqkv says

  essay writing sites my father essay writing order generic viagra 50mg

 46. Ozaswp says

  buy clomiphene 50mg online clomid 100mg us gambling casino

 47. Mjqdmk says

  triamcinolone 4mg uk purchase loratadine sale clarinex sale

 48. Whldbq says

  tadalafil 40mg brand sildenafil 50mg sale buy viagra sale

 49. CharlesUnofs says

  safe online pharmacies in canada https://canadianpharmacy.icu/# thecanadianpharmacy

 50. Kdpiwl says

  xenical canada diltiazem 180mg without prescription purchase zovirax generic

 51. Njumou says

  tadalafil pill purchase cialis online cheap clopidogrel 75mg pill

 52. Gmolye says

  allopurinol pills buy rosuvastatin 20mg pill purchase ezetimibe sale

 53. Fjjmdi says

  oral methotrexate buy warfarin 5mg online cheap reglan pill

 54. Bnhpba says

  cost motilium purchase domperidone generic buy cyclobenzaprine pill

 55. JohnnieVoB says
 56. DavidTeenI says

  chinese dating online dating single

 57. Ysecew says

  oral losartan order losartan 25mg sale purchase topamax generic

 58. MartinUseve says

  https://datingonline1st.shop/# single dating sites

 59. Qwhfqa says

  lioresal drug purchase lioresal pill cheap ketorolac

 60. Nqojgv says

  order sumatriptan 25mg order dutasteride pill order avodart pill

 61. DavidTeenI says

  top internet dating sites online free dating site

 62. Axarsm says

  colchicine brand online casino game play roulette free for fun

 63. Adygdy says

  ocean casino online play online casino real money online roulette free

 64. RonaldHep says
 65. Kkmlhy says

  order flomax generic buy flomax 0.4mg pills spironolactone 100mg us

 66. Oadaid says

  order tadalafil 10mg for sale tadalafil tablet buy ciprofloxacin 1000mg online cheap

 67. FrankThomo says

  over the counter water pills over the counter testosterone

 68. RonaldHep says

  rightsource over the counter over the counter anti nausea medication

 69. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.com/# over the counter ed pills

 70. Uwtqsk says

  simvastatin 10mg cost order proscar online cheap buy proscar 5mg pill

 71. RonaldHep says

  best over the counter yeast treatment omeprazole over the counter

 72. Jujriq says

  buy keflex 250mg pills buy generic erythromycin 250mg erythromycin 500mg pill

 73. Larrygof says

  best over the counter gas and bloating medicine strongest over the counter painkiller

 74. Eunlzs says

  order cialis 40mg sale viagra 100mg pills for men viagra 100mg

 75. Berniejen says

  https://over-the-counter-drug.com/# strongest over the counter diuretic

 76. Larrygof says

  over the counter cold sore medicine best over the counter ed pills that work fast

 77. Kypuze says

  buy generic sildenafil 100mg order cialis 20mg online cheap order cialis 40mg generic

 78. RichardRiT says

  over the counter pink eye drops over the counter arthritis medicine

 79. Ulmlpf says

  cheap cefuroxime 500mg order cefuroxime pill methocarbamol 500mg for sale

 80. Larrygof says

  antibiotics over the counter over the counter uti meds

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.